Coachende gespreksvoering
Over het boek

Over het boek

De basis van elk gesprek is luisteren, samenvatten en doorvragen. Deze vaardigheden beschreef Wim Donders in Praktische gespreksvoering. Coachende gespreksvoering gaat verder waar het eerste boek eindigt. Het is bestemd voor iedereen die verantwoord kennis wil maken met een reeks van gesprekstechnieken voor gevorderden.
 

In deze derde, herziene druk zijn twee actuele onderwerpen op coachingsgebied toegevoegd:

  • Coachen bij verlies (hoofdstuk 4)
  • Conflictcoaching (hoofdstuk 10)
  • Het oude hoofdstuk 4 uit de tweede druk is niet opgenomen in de derde druk en is verplaatst naar de website. Ook de lessen en sheets die bij dit hoofdstuk horen zijn voor te vinden op de website bij les 21 en 22.

De meeste hoofdstukken zijn bij deze derde druk up-to-date gemaakt en herzien. Wim Donders is er ook bij de nieuwe hoofdstukken weer in geslaagd om deskundigen aan te trekken die in theorie en praktijk de lezer kennis laten maken met een actuele coachingsmethode. In elk hoofdstuk wordt aan de hand van de praktijk de theorie verhelderd en worden de belangrijkste vaardigheden toegelicht. Aan de hand van oefeningen kun je er zelf ervaring mee opdoen.

 

Doelgroep

  • Studenten in sociaal-agogische opleidingen
  • Studenten van de opleiding toegepaste psychologie.

Over de redacteur en de auteurs

 

Inleiding 

Wim Donders

Coachen

Inge van de Vorst

Oplossingsgericht werken in de beroepspraktijk

Dick J. van Dijk en Louis Cauffman

 

Coachen bij verlies: in gesprek over het verlies achter de coachingsvraag 

Jakob van Wielink en Leo Wilhelm met medewerking van Heidi van den Hout

  

Coachen naar blijvende verandering met behulp van NLP – de coach als leverancier van hulpbronnen 

Peter Dalmeijer

RET-interventies bij coaching 

Wouter Backx en Theo IJzermans

 

Mediation

Lambert Boot

Motiverende gespreksvoering en gedragsverandering:
omgaan met ambivalentie

Tom Boves en Fraukje Kolle

 

Systeemtheorie en coaching 

Theo Bruekers

Conflictcoaching

Francine ten Hoedt

Human Social Functioning-methode als vorm van
biografisch werken: het levensfragmentengesprek.

Wim Donders

 

De redacteur

Drs. Wim Donders (1942) bundelde in het boek Praktische gespreksvoering zijn ervaring van 32 jaar als docent gespreksvoering aan de Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
(voorheen: Personeel en Arbeid). Hij werkt nu als zelfstandig trainer in gespreksvoering, onder andere in de human social functioningmethode en als coach voor mensen
met vragen over leven en werk. Als de cliënt het wil, werkt hij ook met andere methoden. Zie www.wimdonderscoachingentraining.nl

 

De auteurs

 

Drs. Wouter Backx (1947) studeerde theoretische en klinische psychologie in Leiden. Hij liep een jaar stage bij Albert Ellis, de grondlegger van de RET in New York. Hij is
gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, en richtte in Haarlem het Instituut voor RET op. Van zijn publicaties is Moeten Maakt Gek (samen met A. Ellis) het bekendst.
Zie www.ret-instituut.nl.


Drs. Lambert Boot (1952) studeerde sociale economie in Tilburg, werkte tien jaar bij Philips en bijna vijftien jaar bij adviesbureau Boer & Croon in Amsterdam. Hij heeft sinds 2001 een zelfstandige praktijk voor bestuursadvies, coaching en mediation. Hij is vicevoorzitter van de Mediatorsvereniging Zuid, partner van Het Conflictwarenhuis (een onderneming van de Merlijn Groep te Nuland) en auteur van diverse boeken en artikelen. Zie www.hetconflictwarenhuis.nl en www.bbbconsult.com.


Dr. Tom Boves (1961) is kernlid van het centrum voor co-actieve communicatie. Hij werkt als communicatietrainer en coach vooral in het onderwijs en met leidinggevenden.
Met Marijke van Dijk publiceerde hij in 2008 het boek Contact maken. Communicatieve vaardigheden voor leerkrachten. 

Zie www.co-actief.nl.


Theo Bruekers (1957) was achttien jaar lang docent geschiedenis in het voortgezet
onderwijs. Na zijn NLP-trainersopleiding in de USA (1999) maakte Theo in 2001 de overstap naar het bedrijfsleven. Hij werkt vanuit NLP, systeemtheorie en systemisch werk en verzorgt opleidingen, trainingen, workshops en lezingen in binnen- en buitenland. Passie, humor, nieuwsgierigheid en uitdagen kenmerken zijn werkwijze. Sinds 2012 is hij op deze voet verdergegaan als zelfstandige.

Zie www.theobruekers.com.


Drs. Louis Cauffman (1958), klinisch psycholoog en bedrijfseconoom, heeft een eigen adviespraktijk. Daarnaast is hij onder meer gasthoogleraar aan de HUB in Brussel, uitvoerend lid van het Instituut van het Familiebedrijf (B) en bestuurslid van het Family Firm Institute (USA). Hij is auteur van enkele toonaangevende publicaties over oplossingsgericht denken op verschillende beleidsterreinen. Met Dick J. van Dijk gaf hij het Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs (2009-2014) uit.

Zie www.louiscauffman.com en www.solteam.org.


Drs. Peter Dalmeijer (1958) studeerde onderwijskunde en was jarenlang actief als coach in de sportwereld, als docent in het hbo en als trainer in het bedrijfsleven. Hij is medeoprichter en -eigenaar van het NLP-instituut Vidarte en is sinds 1996 actief als NLP-trainer. Muziek is zijn passie. Creativiteit, flexibiliteit, beweging en humor zijn woorden die hem typeren.
Zie www.vidarte.nl.


Dr. Dick J. van Dijk (1952), neerlandicus en gedragsspecialist, was jarenlang werkzaam in het onderwijs, als docent en schoolleider in het vo en als docent-begeleider van de
Master SEN opleiding in het ho. Hij is aan de UvA gepromoveerd op een onderzoek naar effectieve incidenten in oplossingsgerichte interactie. Er staan diverse publicaties
op zijn naam, waarvan het Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs (2009-2014), dat hij samen met Louis Cauffman schreef, intensief benut wordt in tal van opleidingscircuits. Hij heeft een eigen praktijk voor training, coaching en advies: www.dickjvandijk.nl.


Mr. Francine ten Hoedt MA (1954) is gefascineerd door samenwerking in organisaties
en de omgang met conflicten rondom de werksituatie. In 1999 heeft ze haar eigen bedrijf Hat Trick Consultancy opgericht. Als conflictkundige adviseert ze management en teams over de omgang met conflicten. Haar stokpaardje is de ontwikkeling van de conflictwaardige organisatie. Ze is medevennoot van De CoachingCarrousel, een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde coaches. Ze is auteur van diverse
boeken en artikelen over conflictmanagement, coaching en organizational behavior management en ontwikkelt spellen en leermaterialen op dit gebied.
Zie www.trickline.nl en www.coachingcarrousel.com.


Heidi van den Hout (1972) is als docent en verliesdeskundige werkzaam bij de opleiding Toegepaste Psychologie aan Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, zowel in Eindhoven als in Tilburg. Ze zet zich in om aandacht te vragen voor het thema verlies binnen Fontys omdat ze ervan overtuigd is dat meer weten over (het omgaan met) verlies een verschil kan maken in kwaliteit van leven. Ze wil dan ook studenten 'levenslessen' meegeven. Heidi begeleidt studenten en medewerkers als het gaat om rouw en verlies en is verantwoordelijk voor het vak Verlieskunde. 


Drs. Theo IJzermans 
Bij het zoeken naar een schrijver voor het hoofdstuk over de RET-methode leidde de weg naar Theo IJzermans (1944), een zelfstandig gevestigd psycholoog en coach, jarenlang betrokken bij opleidingen voor trainers en adviseurs. Hij was ook werkzaam bij het RIAGG Zaanstreek/Waterland. Hij was Associate Fellow en supervisor van het Albert Ellis-instituut in New York. Hij had talrijke publicaties op zijn naam staan. Enthousiast begon Theo in het najaar van 2008 aan zijn hoofdstuk voor dit boek. De ruwe schets was gereed en hij zou begin 2009 de tekst afmaken. Op 30 december 2008 overleed hij plotseling in Ecuador. Zijn vrouw Tieneke Dijkstra stemde ermee in dat we een schrijver zochten om het concepthoofdstuk verder uit te werken. Wouter Backx was
bereid om die taak op zich te nemen.


Drs. Fraukje Kolle (1978) studeerde psychologie aan de VU en is momenteel als psycholoog werkzaam bij Interapy (online therapie en psychologische hulpverlening).
Zij heeft uitgebreide praktijkervaring met het voeren van motiverende gesprekken zowel in haar huidig werkveld, als in het kader van de jeugdhulpverlening (Cardea Jeugdzorg, Leiden) en verslavingszorg (De Jellinek, Amsterdam).

Drs. Inge van de Vorst (1969) studeerde communicatiewetenschappen in Leuven, waar ze gefascineerd raakte door de manier waarop mensen met zichzelf en elkaar omgaan. Sindsdien vormen persoonlijke effectiviteit en intermenselijke
relaties haar werkterrein. Welke benadering haalt het beste in de ander naar boven? Wat belemmert? Inge coacht en traint professionals, beginnende managers en teams.
Daarnaast werkt zij met plezier en toewijding als docent aan de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie van Fontys. 


Jakob van Wielink (1974) is opleider en begeleider. Jakob publiceert veelvuldig
over de thema’s veerkracht, leiderschap en verandering. Vanuit Jakob van Wielink – Resilience – Leadership – Transition begeleidt hij nationaal en internationaal mensen en organisaties bij het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap en veerkracht. Hij is onder meer verbonden als kerndocent verliesbegeleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en als executive coach aan het (Advanced) High Performance Leadership Programme van professor Kohlrieser aan het International Institute for Management Development (IMD) te Lausanne, Zwitserland.
Zie www.jakobvanwielink.com.


Leo Wilhelm (1966) is leidinggevende en coach met als specialisatie transitie.
Hij heeft ervaring in het bedrijfsleven en bij de rijksoverheid. Leo is gecertificeerd rouwbegeleider, heeft jarenlange ervaring in een hospice en werkt met individuele en groepsgerichte ondersteuning bij verlies en transitie.
Zie www.troostcoach.nl

 Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.